دانستنی هایی درباره ماساژ کودک

فواید ماساژ کودک و روشهایی برای ماساژ دادن برای یک نوزاد تازه متولدشده باید امکانات کافی فراهم شود. این امکانات با غذا و اتاق و دیگر عوامل ضروری شروع می‌شوند. برای مراقبت از یک نوزاد فقط غذا دادن به او کافی …

فیزیوتراپی دیسک کمر و گردن

💥بیمارانى به کلینیک فیزیوتراپی مراجعه میکنند و اولین سوال شان این است که نمیخواهند بخاطر دیسک کمر جراحى کنند چه پیشنهادى براى درمان دارید ؟

درمان و رفع قوس کمر

 هر حالتی  که موجب به  هم ریختن  این راستا  خصوصا به صورت غیر اناتومیک شود

می‌تواند سبب افزایش گودی کمر و درد  در ناحیه گودی کمر شود.

اصولا از نظر اناتومیک ما یک تقعر تحتانی در ناحیه  پایین کمر داریم که به آن گودی کمر یا  لوردوز کمری می‌گویند .

درمان بیماران با مشکل دنبالچه

بیماران با مشکل دنبالچه بعضى از بیماران به کلینیک ما مراجعه و از درد دنبالچه شاکى هستند ، شما هم چنین مشکلى دارید؟ اغلب بیمارانى که از درد دنبالچه شاکى هستند کسانى هستند. که با باسن زمین میخورند و یا طولانى …

علت درد ستون فقرات پشتی

بیمارانى به کلینیک ما مراجعه میکنند و از درد ناحیه ستون فقرات پشتى شاکى هستند ،شما هم همین مشکل رو دارید؟

پیشگیری از تاول پا در فوتبال

چند روش کاربردی جهت پیشگیری از تاول در فوتبال : مهمترین علت تاول، اصطکاک و سایش نامناسب بین پوست پا و کفش یا هر چیزی است که با پا در تماس است. تاول بیشتر در مواقعی دیده میشود که فرد از …

درمان کمردرد با فیزیوتراپی و ورزش

تعدادى از بیماران به کلینیک مراجعه و از کمر درد شکایت دارند و میپرسند با اینکه کار سنگین نمی کنند و اغلب پشت میز مى نشینند چرا باید کمر درد بگیرند؟شما هم چنین مشکلى دارید؟