دکتر محمد علی سازگاریجراح فوق تخصص زانو

عضویت در انجمن های پزشکی
عضو انجمن علمی جراحان زانو

آرتروسکوپی و آسیبهای ورزشی ایران

تهران – سعادت آباد – بالاتر از میدان کاج – خیابان ۹ – پلاک ۱ – واحد ۱

تلفن: ۲۲۱۳۶۹۳۸-۰۲۱ – ۲۲۱۳۶۹۳۷-۰۲۱