دکتر حسین حاجی تقی

تخصص: ارتوپد ؛فوق تخصص جراحی شانه و زانو
ارتوپد ؛فوق تخصص جراحی شانه و زانو

بیوگرافی

دکتر حسین حاجی تقی متخصص و جراح ارتوپدی و فوق تخصص زانو و آسیب های شانه از دانشگاه علوم‌پزشکی ایران هستند.
ایشان دارای مدرک فوق تخصصی جراحی تعویض مفصل زانو از اتریش

مدرک فوق تخصصی ترمیم آرتروسکوپی رباط و منیسک زانو از اسپانیا

دوره های تکمیلی فوق تخصصی آرتروسکوپی ترمیم تاندون و آسیب های شانه از فرانسه

و مدرک تروما از سوئیس (AO) میباشند.

دکتر حسین حاجی تقی همچنین
*عضو انجمن جراحان ارتوپدی امریکا(AAOS)
*عضو انجمن جراحان ارتوپدی اروپا
*عضو انجمن جراحی زانو،آرتروسکوپی و آسیب های ورزشی ایران(ISKAT)
*عضو انجمن جراحان ارتوپدی ایران(OA)
*عضو انجمن جراحان شانه و آرنج ایران( IS &ES) می باشند.
دکتر حسین حاجی تقی همچنین دارای مقالات تخصصی ارتوپدی در حیطه جراحی های زانو و شانه در مجلات و ژورنال های معتبری همچون
ACTA ORTHOPAEDICA
BONE & JOINT JOURNAL
CLINICAL JOURNAL OF SPORT MEDICINE
می باشند.