محمد استاد

مربی و مسئول حرکات اصلاحی
مربی و مسئول حرکات اصلاحی

مسول تمرینات و حرکات اصلاحی کلینیک فیزیوتراپی اریکه سلامت از سال ۱۳۹۸ تا کنون
خدمات :
-ارزیابی و اصلاح اختلالات حرکتی (FMS)
-ارتقا عملکرد حرکتی ورزشکاران حرفه ای
-اصلاح اسکولیوزیس با متد شروت
-اصلاح ناهنجاری های قامتی
-اصلاح عدم تعادل عضلانی
-تناسب اندام افراد دارای صدمات عضلانی-اسکلتی
-تمرین درمانی با رویکرد مکنزی و سحرمن